Obra: Noia maca        Autor:Mas i Ros, Francesc

Enregistraments
Títol Volum Data Observacions
Disc  0  
 
Maravella (SAEF SF 2008)  
Sardanas  0  
 
Maravella (ORPHEO OPE 2015)  
Sardanes per a ballar  0  
 
Cobla: Maravella (ORPHEO OCM 1504)