Obra: La font del Vilŕ        Autor:Palmada i Teixidor, Rossend

Enregistraments
Títol Volum Data Observacions
Sardanes de Rossend i Joaquim Palmada  0   1992   Sant Jordi (AVS 25.1510)  
Le bonheur catalan  0   2000   Perpinyŕ (MLS COBLA 00)