Joan Manen i Planas 11.1Observacions: Cobla de Cambra de Catalunya