Ballada


LLoc: Plaça d'Octavià
Data: 6/24/2006
Hora:
Població: Sant Cugat del Vallès
Observacions: C. Terrassa