Obra: La Teresina de Bellcaire        Autor: Aymerich i Rocabayera, Joan

ParticelĚles disponibles a
Entitat Contacte Num.reg
Ramon JuliÓ ramonjulia.m@gmail.com
Cobla Llu´sos info@lluisos.com 532
A.C.F. Barcelona Cedit a M˙sics per la cobla. (arxiu@acfbarcelona.cat) 19-733