Per cireres, Sant ClimentObservacions: Cobla: Els Montgrins; reedició disc 1988; la 4 i la 5 estan intercanviades